Klastitularissen: juf Debby Vergauwen en juf Nadine Van Rossem
Kinderverzorgster: juf Tiffany Walczack
Verhoogde zorgjuf: juf Carine De Baere
Zorgcoördinator: Veerle Van Houdt