0 Comments

Zowel in de kleuterschool als in onze lagere school zetten we maximaal in op het gebruik van mediatoestellen.

Onze kleuterklassen bezitten enkele iPads die regelmatig worden ingezet tijdens onze werking.
Het gebruik van iPads in de kleuterklas biedt aanzienlijke pedagogische meerwaarde. Deze technologische hulpmiddelen kunnen op een interactieve en boeiende manier worden ingezet om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Educatieve apps speciaal ontworpen voor kleuters zijn beschikbaar en bieden een gevarieerd aanbod van activiteiten die zich richten op vaardigheden zoals taal, rekenen en creativiteit.
Daarnaast bezit elke klas ook een Smart TV. Ook deze draagt bij aan de mediavaardigheid van kleuters. Door gebruik te maken van deze moderne technologie kunnen ze leren hoe ze informatie kunnen opzoeken, multimedia kunnen gebruiken en digitale content kunnen begrijpen. Dit bereidt hen voor op een wereld die steeds gebruik maakt van technologie en digitale geletterdheid.
Op onze school zetten we iPads en Smart TV slim in opdat de educatieve ervaring van jonge kinderen verrijkt wordt en ze mediavaardig worden, terwijl ze op een speelse en boeiende manier leren.

In onze langere school wordt er gebruik gemaakt van Chromebooks. Dit gebruik heeft zich bewezen als een waardevolle aanvulling op het onderwijsproces. Onze leerlingen van 5 en 6 LO bezitten hun eigen toestel, wat de mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren en digitale vaardigheden aanzienlijk vergroot.
De aanwezigheid van digiborden in elke klas van het lager onderwijs zorgt voor een interactieve en boeiende leeromgeving. Leerkrachten kunnen lesmateriaal dynamisch presenteren en betrekken de leerlingen actief bij de les. Daarnaast biedt het digibord de mogelijkheid om educatieve software en online bronnen te gebruiken, waardoor de lesinhoud gevarieerd en actueel blijft.
De leerlingen van het 3e leerjaar gebruiken de Chromebooks als voorbereiding op typvaardigheden. Met de methode Pica Typen kunnen de leerlingen op een speelse manier oefenen met typen wat een waardevolle voorbereiding vormt voor toekomstige digitale communicatie en schoolwerk.
Kortom, het inzetten van Chromebooks in de lagere school, gecombineerd met digiborden en aandacht voor typvaardigheid, draagt bij aan een moderne, interactieve, en goed afgeronde educatieve ervaring voor onze leerlingen. Het bereidt hen voor op de digitale wereld en vergroot hun mogelijkheden voor leren en groei.

Categories: