0 Comments

De taak van de ouderraad bestaat erin een nauwe samenwerking tussen de school en ouders tot stand te brengen. Centraal hierbij staan steeds de belangen van de kinderen zelf.

De ouderraad van onze school is tevens een overlegorgaan waar ouders, directie en leerkrachten bespreken op welke wijze de school verder kan worden uitgebouwd en hoe het onderwijs en de opvoeding van de kinderen optimaal kan verlopen.

Wat doet onze ouderraad? De meesten kennen de ouderraad via de feestelijkheden. De ouderraad probeert echter veel meer te zijn dan een feestcomité. Zo helpt ze ook mee in het organiseren van ontmoetingsactiviteiten, zodat ouders elkaar en de school leren kennen. Ze ondersteunt ook de school, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.

De ouderraad van de afdeling Centrum bestaat uit:
Mevr. Stephanie Dekimpe (voorzitter)
Mr. Ruud Van Nuffel (ondervoorzitter)
Mr. Wouter Van Assche (penningmeester)
Mevr. Nele Maes
Mevr. Veerle Mys
Mevr. Lieve Vercauteren
Mr. Mathias Vercauteren
Mevr. Pauline Helsen
Mr. Hendrik Mys
Mr. Tom De Lathauwer
Mevr. El Azzouzi Nadia
Mevr. An Vanderroost
Mevr. Tine Van Luchene
Mevr. Allinni Decolfmaeker
Mevr. Eveline Laureys
Mr. Alessandro Peelman
Mr. Bart D’Eer

Categories: