0 Comments

De taak van de ouderraad bestaat erin een nauwe samenwerking tussen de school en ouders tot stand te brengen. Centraal hierbij staan steeds de belangen van de kinderen zelf.

De ouderraad van onze school is tevens een overlegorgaan waar ouders, directie en leerkrachten bespreken op welke wijze de school verder kan worden uitgebouwd en hoe het onderwijs en de opvoeding van de kinderen optimaal kan verlopen.

Wat doet onze ouderraad? De meesten kennen de ouderraad via de feestelijkheden. De ouderraad probeert echter veel meer te zijn dan een feestcomité. Zo helpt ze ook mee in het organiseren van ontmoetingsactiviteiten, zodat ouders elkaar en de school leren kennen. Ze ondersteunt ook de school, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.

De ouderraad van de afdeling Heide bestaat uit:

Mr. Jan Jaap Verschuren (voorzitter)
Mr. Maarten Rombaut (secretaris)
Mr. Mathias Rottiers
Mevr. Manuella Cuyt
Mevr. Eveline Heyndrickx
Mevr. Charlotte Bral
Mevr. Laura Verschueren
Mevr. Stéphanie Cauwels
Mevr. Jhennice Matthijs
Mevr. Anneleen Spillebeen
Mr. Tom Coppieters
Mevr. Marie Brinon

Categories:

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *