Ieder kind is van harte welkom op onze school!

We willen een school zijn waar kinderen kunnen opgroeien tot respectvolle jonge mensen. U mag van ons een christelijk geïnspireerde en eigentijds opvoeding verwachten.

Onze vier vestigingsplaatsen delen dezelfde visie. De personeelsleden zijn één team! Hierbij respecteren we de eigenheid van elke afdeling. De vier kleuterafdelingen, Centrum, Ruiter, Heide en Sombeke schitteren op hun eigen manier. Zij zorgen voor degelijk kleuteronderwijs!

  • De kleuters van de afdeling Centrum komen terecht op een grotere basisschool. Door de gescheiden organisatie en de ruimte kunnen ze rekenen op een aangepast pedagogisch aanbod.
  • De landelijke omgeving van de afdelingen Ruiter en Heide biedt tal van kansen om kinderen te laten genieten van de echtheid van de natuur.
  • De kleinschaligheid van de afdeling Sombeke, zorgt voor een sfeer van rust. De kleuters krijgen de gelegenheid om te snoezelen in hun snoezelkasteel.

Onze lagere schoolkinderen krijgen onderwijs in de afdeling Centrum. De werking van de klassen wordt ondersteund door een team van zorgleerkrachten en leerkrachten bewegingsopvoeding die er samen over waken dat onze leerlingen kunnen rekenen op een degelijk onderwijsaanbod met ruime aandacht voor differentiatie en zorg.

Wij willen een school zijn waar iedereen zich goed voelt: de kinderen, de ouders en het schoolteam!