Welkom op onze school!
Heb je interesse in onze werking?
Heb je interesse om je kleuter bij ons in te schrijven?

Onze school heeft 4 vestigingsplaatsen met elk hun eigenheid.
Afdeling Centrum – Kerkstraat 10, Waasmunster
Afdeling Ruiter – Oudeheerweg Ruiter 172, Waasmunster
Afdeling Heide – Lode Ontropdreef 9, Waasmunster
Afdeling Sombeke – Smoorstraat 2, Sombeke

Wanneer mag je peuter voor de eerste keer naar school?
Je peuter kan vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden naar school komen. Er zijn 7 instapmomenten in een schooljaar.

Kleuters geboren voor    welkom vanaf
1 maart 2021 1 september 2023
6 mei 2021 6 november 2023 (na herfstvakantie)
8 juli 2021 9 januari 2024 (na kerstvakantie)
1 augustus 2021 1 februari 2024 (instapmoment)
19 augustus 2021 19 februari 2024 (na krokusvakantie)
15 oktober 2021 15 april 2024 (na paasvakantie)
13 november 20211 maart 2022
4 mei 2022
6 juli 2022
1 augustus 2022
10 september 2022
22 oktober 2022
2 december 2022
13 mei 2024 (na Hemelvaart)2 september 2024
4 november 2024 (na herfstvakantie)
6 januari 2025 (na kerstvakantie)
3 februari 2025 (instapmoment)
10 maart 2025 (na krokusvakantie)
22 april 2025 (na paasvakantie)
2 juni 2025 (na Hemelvaart)

Een kleuter kan, vanaf 3 jaarop elk moment starten in de kleuterklas.

Je kleuter inschrijven op onze school
* Voor ouders die vertrouwd zijn met de school stellen wij het volgende voor:

Wij maken dan een afspraak om de inschrijvingsformulieren in te vullen op het secretariaat.

* Voor ouders die wensen kennis te maken met onze school en onze werking stellen we voor:

  • Mail naar directie@gvbsifrawa.be en vermeld uw telefoonnummer
  • De directie neemt contact met u op om een afspraak vast te leggen voor een kennismakingsgesprek.
  • Tijdens het kennismakingsgesprek lichten we de schoolvisie en werking toe. We maken graag tijd om een antwoord te geven op jullie vragen.

Wat breng je mee?
Bij de inschrijving dient een officieel document voorgelegd te worden.
Gelieve de ISI+kaart of een pasje van uw kind mee te brengen.
Gelieve ook de identiteitskaart van een ouder mee te brengen.

Wat ontvang je bij inschrijving?
Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement en schoolbrochure, het opvoedingsproject, praktische informatie rond de schoolwerking en de klaswerking.

De inschrijving is geldig als de ouders instemmen met het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school.

Een kijkje komen nemen in de klas?
We organiseren momenten waarop geïnteresseerde ouders een kijkje kunnen komen nemen op onze school en in onze klassen.
Afdeling Centrum: 9 maart 2024 en 1 juni 2024 (telkens in de voormiddag)
Afdeling Heide: 9 maart 2024 en 25 mei 2024 (telkens in de voormiddag)
Afdeling Ruiter: 9 maart 2024 en 4 mei 2024 (telkens in de voormiddag)
Afdeling Sombeke: 9 maart 2024 en 4 mei 2024 (telkens in de voormiddag)
Als het instapmoment nadert, worden de ingeschreven kleuters uitgenodigd voor een ‘wenmoment’.
U ontvangt op het wenmoment een onthaaltasje. Hiermee kan u samen met uw kleuter de eerste schooldag voorbereiden.

De laatste zaterdag van augustus is er voor alle kleuters die starten in het volgende schooljaar en ouders een openklasmoment gepland.

Ken je onze werking en schrijf je graag digitaal in dan kan je ons deze inschrijvingsformulieren bezorgen.