wie zijn wij


Schoolbestuur

VZW Katholieke vrije scholen te Waasmunster
Kerkstraat 10
9250 Waasmunster

Voorzitter:
Mevr. Chris De Bock

Leden:
E. Zr. Agnes
Mevr. Agnes Saeys
Mevr. Leen Van Cleemput

Terug naar overzicht


Directie

 

De directeur van onze school is Martine Dierick. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van onze school. Zij wordt hierin bijgestaan door een team van beleidsmedewerkers.
directie@gvbsifrawa.be.

Terug naar overzicht


Beleidsmedewerkers

Mevr. Sonja Suy
Zorgcoördinator LO
Mevr. Veerle Van Houdt
Beleidsmedewerker KO
Zorgcoördinator KO
Mevr. Barbara Baert
Beleidsmedewerker LO
M. Peter Van Garsse
Preventieadviseur
M. Geert Vandenhende
ICT-coördinator

Terug naar overzicht


Administratie

Mevr. Viviane Van den Abbeele
Secretariaatsmedewerker
Mevr. Linda Waterschoot
Secretariaatsmedewerker
Mevr. Ilse Van Avermaet
Secretariaatsmedewerker

Terug naar overzicht


Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vier geledingen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers:

 • het personeel
 • de ouders
 • de lokale gemeenschap

Het aantal vertegenwoordigers per geleding bedraagt 5.

Het schoolbestuur heeft overlegbevoegdheid en neemt daarom aan alle vergaderingen deel. Ook de directie is daarop aanwezig.

De bevoegdheden en werking staan duidelijk omschreven in het huishoudelijk reglement, dat op eenvoudig verzoek geraadpleegd kan worden door elke belang­heb­bende.

De ouders kunnen de verslagen van de vergaderingen van de schoolraad raadplegen bij de directie of via een van de vertegenwoordigers in de schoolraad.

Voorzitter

 • Mevr. Barbara Baert

Plaatsvervangend voorzitter

Secretaris:

 • Mevr. Maaike Van Driessche

Vertegenwoordige MZC van de scholengemeenschap

 • M. Marc Moerkens

Personeelsgeleding

 • Mevr. Magda Van Cleemput
 • Mevr. Nathalie Van Eetvelde
 • Mevr. Katelijne Vandenbroeck

Oudergeleding

 • Mevr. Ariane Saverys
 • M. Mathias Vercauteren
 • M. Marc Moerkens
 • Mevr. Ruth Van Ydeghem
 • Mevr. Marie-Laure De Smedt
 • M. Berry Shadron

Oudergeleding (plaatsvervangers)

 • Mevr. Carolien De Cauwer
 • M. Filip Moens

Lokale gemeenschap

 • Mevr. Marleen Van Hoey
 • Mevr. Ann Van Hecke
 • Mevr. Ceska Van Cauwelart
 • Mevr. Isabelle Branswijck

Schoolbestuur

 • Mevr. Chris De Bock
 • Mevr. Leen Van Cleemput

Directie

 • Mevr. Dierick Martine

Terug naar overzicht


Reacties zijn gesloten.