wie is wie

Klastitularissen: juf Debby Vergauwen en juf Nadine Van Rossem 
Zorgcoördinator: Veerle Van Houdt