wie is wie

Jongste kleuters: juf Debby Vergauwen (JKS)
Oudste kleuters: juf Nadine Van Rossem (OKS)
Zorgcoördinator: Veerle Van Houdt