ouderraad afdeling Sombeke

Filip Moens (voorzitter)
Baeke Jan (ondervoorzitter)
Stijn Boeren (penningmeester)
Daan De Beleyr (secretaris)

Berry Schadron
Dave Luyckx
Jan Baeke
Koen Van Laeken