ouderraad afdeling Ruiter

Ruth Van Ydegem (voorzitter)
Lies Rombout (ondervoorzitter)
Isabel Van Bogaert (penningmeester)
Sharona De Pelsemaeker (secretaris)
Liesbeth Van Bogaert
Peter Serraris
Sofie Vereecken
An Loeckx
Eveline De Loose
Ikram Belkassem
Nele Ooms