wie is wie

Jongste kleuters: juf Marina Van Royen (JKHa) en juf Katelijne Vandenbroeck (JKHb)
Kinderverzorgster: juf Dominique Bal
Oudste kleuters: juf Karolien Corneleis (OKHa) en juf Veerle De Bock (OKHb)
Bewegingsopvoeding en zorg: juf Heleen Van den Abeele en juf Jolien De Cleene
Zorgleerkracht: juf Carine De Baere
Zorgcoördinator: Veerle Van Houdt