jaarthema – Iedereen bij-zonder

Dit schooljaar staat de bij centraal. Van bijen kunnen we veel leren:
Op onze aarde bestaan er allerlei verschillende vormen van leven. Wij mensen zijn er slechts eentje van. Wat opvallend is aan ons, is voornamelijk ons vermogen om abstract te denken en onze werkelijkheid te transformeren. Er zijn echter genoeg diersoorten die ons in andere aspecten overtreffen. Zo zijn er bijvoorbeeld een heleboel dingen die we van bijen kunnen leren.
Om te beginnen zijn bijenkolonies gebaseerd op buitengewone sociale structuren. Het zijn
harmonieuze en efficiënte gemeenschappen waarin alle bijen als een team met elkaar samenwerken.
Bovendien spelen deze kleine insecten een essentiële rol in de balans van het leven op aarde.
Zo zijn veel andere levende wezens afhankelijk van hun dagelijkse activiteiten en het goed
functioneren van de bijenkolonies. In wezen draagt alles wat bijen doen bij aan het milieu.
“Als de bij van de aardbol zou verdwijnen, dan zou de mens nog maar vier jaar te
leven hebben. Geen bijen, geen bestuiving, geen planten, geen dieren, geen mens.”
-Albert Einstein

1. TEAMWERK: EEN VAN DE DINGEN DIE WE VAN BIJEN KUNNEN LEREN
In de wereld van bijen kun je nooit in enkelvoudige vorm spreken. Hoewel elke bij een individuele bijdrage levert, is hun doel het algemeen welzijn van de hele kolonie. Bijenkolonies zijn perfect georganiseerde sociale structuren waarin elk individu een andere taak vervult. Bovendien zijn alle taken goed op elkaar afgestemd. In onze menselijke wereld zijn we eigenlijk ook allemaal echt afhankelijk van elkaar. We hebben echter de illusie van individualisme gecreëerd. Hoewel elk kledingstuk dat we dragen en al het eten dat we eten van anderen komt, geloven we soms dat we zelfvoorzienend zijn.

2. NEEM EEN ROL AAN EN VOER DEZE VOLLEDIG UIT
Elke bij heeft een specifieke rol in de korf. Er bestaan geen verwarring over de taak die elke bij heeft. Ze weten namelijk stuk voor stuk wat ze moeten doen en hoe ze het moeten
doen. Die kleine insectensamenleving is verbazingwekkend complex.
Over het algemeen heb je een koningin, de darren en de werkbijtjes. De werkbijen vervullen echter onderling weer specifieke rollen.
Mensen zouden van bijen kunnen leren dat iedereen voor het collectief als geheel zijn eigen rol zou moeten vervullen. In onze samenlevingen is dit echter vrij ingewikkeld omdat we in principe wanneer we maar willen van baan kunnen veranderen. Toch is het verstandig om je tijdens het uitvoeren van een specifieke taak enkel op deze taak te richten, net zoals bijen.

3. WEDERZIJDSE ZORG
Wanneer een bij nectar verzamelt, doet hij dit niet voor zichzelf. Het doet dit namelijk omdat het essentieel is voor het voortbestaan van de korf. Zo leven de bijen die nectar verzamelen,
bijvoorbeeld maar ongeveer 30 dagen. Het duurt echter ongeveer twee maanden om de honing te produceren. Met andere woorden, ze zien nooit waar al hun werk goed voor was. Hun mate van vrijgevigheid is dan ook verbazingwekkend.
De meeste mensen in onze huidige wereld zijn lang niet zo vrijgevig, vaak denken ze zelfs alleen maar aan zichzelf. Soms zelfs dusdanig dat we het leven voor sommige andere diersoorten vrijwel onmogelijk hebben gemaakt.
Tegelijkertijd zijn er ook mensen die denken dat het geoorloofd is om iemand anders op te lichten als het hen ten goede komt. We zouden daarom moeten leren om iets vrijgeviger te zijn, zoals bijen.

4. EEN INDRUKWEKKEND GEHEUGEN
Bijen zijn kleine insecten met verbazingwekkende hersenen. Soms moeten ze zeer lange afstanden afleggen en zijn ze vervolgens toch nog in staat de weg terug te vinden naar hun bijenkorf. Dit doen ze door referentiepunten te identificeren aan de hand waarvan ze hun reis naar huis kunnen onthouden. Wetenschappers hebben zelfs ontdekt dat bijen ook elementaire wiskundige vaardigheden hebben.
Mensen zouden daarom moeten leren dat andere diersoorten niet ondergeschikt aan hen zijn. Het is zelfs mogelijk dat bijen een beter geheugen hebben dan de meeste mensen, omdat mensen alles op papier zetten om het te onthouden. Eén van de lessen die we van bijen kunnen leren, is dus om het leven in al zijn vormen te bewonderen.

5. GELIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID
De darren in de korf hebben een speciale rol. Darren zijn namelijk mannetjes bijen en het is hun taak om de koningin te bevruchten. Ze hoeven niet te werken zoals de werkbijen, maar dat betekent niet dat hun privileges geen prijs hebben.
Zo slaagt alleen de sterkste dar erin de koningin te bevruchten. En nadat hij hierin in geslaagd, sterft hij. De andere darren worden uit de korf verbannen en zodoende gedwongen om rond te dwalen totdat ze een korf vinden waarin ze wel worden geaccepteerd.
Ook is het zo dat ze gedwongen worden om de korf te verlaten als het tijdens de winter zwaar wordt, wat betekent dat ze in principe tot de dood veroordeeld zijn. Deze organisatiemethode is echter redelijk. Bijen delen namelijk gelijke rechten en plichten.