Koffer schaap

Koffer Schaap gaat over de thema’s samen spelen, eigenheid en diversiteit. De familiale context van de schapenfamilie, en dus ook van de kinderen, staat centraal.
Door emoties zoals bang zijn, erbij willen horen en zich veilig voelen bespreekbaar te maken, krijgt die realiteit een plek en wordt aan moeilijk bespreekbare onderwerpen taal gegeven. Hierbij komen waarden en normen zoals naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar ook aan bod.
De diversiteit van de schapen is zicht- en voelbaar, verschillende materialen en grootten werden gebruikt om elk schaap zijn eigenheid te geven. Ze zijn allemaal anders en toch gelijk, ze horen bij elkaar. Ook de koe, die eerst door de schapenfamilie verstoten wordt. Wanneer Karoo ontdekt dat Koe de heerlijkste melk geeft en hierdoor ook haar andere kwaliteiten en talenten leert kennen, wordt Koe uiteindelijk opgenomen in Karoo’s familie. De moeilijke, maar ook plezierige en vaak humoristische kant van dit proces, is deel van Koe’s verhaal.
Het thema diversiteit wordt bewust niet clichématig benaderd, maar vanuit kleine en voor kinderen zeer herkenbare verschillen zoals druk of rustig zijn, lang of kort haar hebben, uit een groot of klein gezin komen,…
Door de stamboomkaart van de schapen krijgen kinderen de kans om eventjes in de tijd te reizen en zich een duidelijker beeld te vormen van hun eigen genogram. Op deze manier wordt een link naar de thuissituatie gelegd en worden ook de ouders van de kinderen op een veilig omkaderde manier betrokken bij de sessies.