Superhelden in wording

Dit schooljaar maken we kennis met Sky, de superheld. Hij daagt ons uit om onze superkrachten te ontwikkelen. Deze superkrachten zij n onze executieve functies. Executieve functies zijn denkprocessen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag. Kinderen zijn de fundamenten van de toekomst van onze maatschappij. Een gezonde kindontwikkeling zorgt voor een gezond fundament.
Tien jaar lang begeleiden we de kinderen in hun groei. Elke leerling bezit een superkracht. We proberen deze te ontdekken en stimuleren de kinderen om deze superkrachten in te zetten. We streven naar zelfstandige leerlingen. Daarom willen we als school vanaf de jongste kleuters tot en met het 6e leerjaar inzetten op executieve functies. Op een speelse manier leren we de kinderen doelgericht omgaan met emoties en impulsen. We leren hun stapsgewijs plannen, organiseren en keuzes maken. Daarnaast stimuleren we de zelfstandigheid van de kinderen door basisvaardigheden aan te leren. Goed ontwikkelde executieve functies zorgen voor een gezonde dosis zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Ontdek je eigen executieve functie: waar ligt jouw kracht?

We behandelen 10 executieve functies en koppelen deze aan superkrachten. Tweemaandelijks wordt er een superkracht in de kijker gezet. Op de personeelsvergadering wordt deze kracht toegelicht en worden tips aangereikt aan de leerkrachten. Tijdens de startweek komt er een superheld uitleggen aan Fran en Cis hoe zij hun superkrachten kunnen tonen en functioneel kunnen gebruiken. Na elke superkracht verdient de klas een button om op de cape te spelden.

Op onze school zijn er superhelden in wording!