wie zijn wij


Schoolbestuur

VZW Katholieke vrije scholen te Waasmunster
Kerkstraat 10
9250 Waasmunster

Voorzitter:
Mevr. Chris De Bock

Leden:
E. Zr. Agnes
Mevr. Agnes Saeys
Mevr. Leen Van Cleemput

Terug naar overzicht


Directie

De directeur van onze school is Martine Dierick. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van onze school. Zij wordt hierin bijgestaan door een team van beleidsmedewerkers.
directie@gvbsifrawa.be.

Terug naar overzicht


Beleidsmedewerkers

Mevr. Sonja Suy
Zorgcoördinator KO en 3-4-5-6 LO
Mevr. Magda Van Cleemput
Zorgcoördinator 1-2 LO en ICT-coördinator
M. Geert Vandenhende
ICT-coördinator
M. Peter Van Garsse
Preventieadviseur
Mevr. Veerle Van Houdt
Beleidsmedewerker KO
Mevr. Barbara Baert
Beleidsmedewerker LO

Terug naar overzicht


Administratie

Mevr. Viviane Van den Abbeele
Secretariaatsmedewerker
Mevr. Linda Waterschoot
Secretariaatsmedewerker

Terug naar overzicht


Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vier geledingen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers:

 • het personeel
 • de ouders
 • de lokale gemeenschap

Het aantal vertegenwoordigers per geleding bedraagt 5.

Het schoolbestuur heeft overlegbevoegdheid en neemt daarom aan alle vergaderingen deel. Ook de directie is daarop aanwezig.

De bevoegdheden en werking staan duidelijk omschreven in het huishoudelijk reglement, dat op eenvoudig verzoek geraadpleegd kan worden door elke belang­heb­bende.

De ouders kunnen de verslagen van de vergaderingen van de schoolraad raadplegen bij de directie of via een van de vertegenwoordigers in de schoolraad.

Voorzitter

 • Mevr. Katrien Van Acker

Plaatsvervangend voorzitter

 • M. Ludo Lenaerts

Secretaris:

 • Mevr. Evelien Bruylandt

Vertegenwoordige MZC van de scholengemeenschap

 • Mevr. Inge De Wit

Personeelsgeleding

 • Mevr. Evelien Bruylandt
 • Mevr. Miet Van de Velde
 • Mevr. Katrien Van Acker
 • Mevr. Karen Vercauteren
 • Mevr. Nadine Van Rossem

Personeelsgeleding plaatsvervangers

 • Mevr. Els De Block
 • Mevr. Kristin Stroobandt

Oudergeleding

 • Mevrouw Inge De Wit
 • Mevr. Lut Gerits
 • Mevr. Dorien Hiel
 • Mevr. Mieke Claeys
 • Mevr. Sofie Deblauwe

Oudergeleding (plaatsvervangers)

 • M. Wim Vergauwen
 • Mevr. Peggy De Corte
 • Mevr. Veerle Huysse
 • Mevr. Maaike Vandecasteele
 • Mevr. Dorien Hiel
 • Mevr. Eveline Laureys
 • M.Daan De Beleyr

Lokale gemeenschap

 • Mevr. Marleen Van Hoey
 • M. Ludo Lenaerts
 • Mevr. Ceska Van Cauwelart
 • Mevr. Riet Rentmeesters
 • Mevr. Isabelle Branswijck

Schoolbestuur

 • Mevr. Chris De Bock
 • Mevr. Leen Van Cleemput

Directie

 • Mevr. Dierick Martine

Terug naar overzicht


Comments are closed.