wie is wie

Juf Kim vervangt juf Jolien gedurende haar zwangerschapsverlof.
Juf Elisabeth vervangt juf Veerle.