wie is wie

Peuters 1KO:: Juf Karen en Juf Jolien
1-2KO: Juf Annelies
2KO-3KO: Juf Kristel en Juf Veerle