Wij hebben een boodschap voor jou…

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Wij hebben een boodschap voor jou…

Applaus voor de zorg!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Applaus voor de zorg!

Ontbijtactie afgelast

Naar aanleiding van de strengere maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan, heeft het bestuur van de Ouderraad en de Directie besloten om de ontbijtmandenactie op zondag 22 maart af te gelasten. Dit is ook het finaal advies dat we vandaag hebben gekregen van FOD Volksgezondheid. 
Omdat onze ontbijtmandenactie een enorme steun is voor onze school, hebben we besloten om de ontbijtmandenactie opnieuw te organiseren eind mei of begin juni (onder assumptie dat huidige maatregelen niet meer van kracht zijn. Een nieuwe datum zal spoedig worden gecommuniceerd wanneer er meer duidelijkheid is). Hierdoor heeft u de keuze tussen enerzijds een volledige terugbetaling, of anderzijds een voucher om uw huidige bestelling te reserveren bij de nieuwe actie. U kan uw keuze doorgeven via volgend formulier https://www.ouderssifrawa.com/ontbijtmandenactie-corona .

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Ontbijtactie afgelast

Maatregelen Corona

De Nationale Veiligheidsraad besliste om de lessen te schorsen in alle scholen. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze scholen?
De lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen. Deze maatregel geldt voor alle onderwijsnetten. We roepen ouders uitdrukkelijk op om hun kinderen thuis te houden.

– De normale schooltijden blijven gelden zowel bij een volledige als een halve dag opvang.
– Voorlopig blijft de voor- en naschoolse opvang open.
– De studie daarentegen is afgeschaft.
– Er worden geen warme maaltijden voorzien.
– Indien je kind toch gebruik wenst te maken van de opvang vragen wij je vooraf in te schrijven via de link die wekelijks via mail bezorgd wordt.
– Externen krijgen geen toegang tot de school.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 14 maart om middernacht en duurt tot en met 3 april 2020.
Tijdens deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
De leerkrachten zullen gedurende deze periode aanwezig zijn op school en zullen nagaan hoe de gemiste leerstof kan bijgewerkt worden.
Om te blijven beantwoorden aan het leerrecht van de leerlingen voorzien de leerkrachten extra (digitale) materialen om thuis of op school aan te werken. Je krijgt daarover op een gepast tijdstip de nodige informatie. Hou zeker jullie mailbox in de gaten.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor elk ziektesymptoom bij je kind (koorts, hoesten, griep, overgeven, niezen, etc…) Als die optreden, hou dan je kind thuis.

Wordt jouw kind ziek op school?
Dan ben je verplicht om direct je kind af te halen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Maatregelen Corona

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor