ouderraad

In onze moderne samenleving kan men zich nog nauwelijks een school voorstellen zonder oudervereniging. Ook onze school kent reeds vele jaren een actieve oudervereniging.

Haar taak bestaat erin een nauwe samenwerking tussen de school en ouders tot stand te brengen. Centraal hierbij staan steeds de belangen van de kinderen zelf.

De ouderraad van onze school is tevens een overlegorgaan waar ouders, directie en leerkrachten bespreken op welke wijze de school verder kan worden uitgebouwd en hoe het onderwijs en de opvoeding van de kinderen optimaal kan verlopen. Leden van de ouderraad steken, samen met de andere ouders, een handje toe bij allerlei activiteiten op school. Wij waarderen elke inbreng en zijn ervan overtuigd dat een degelijke ouderwerking de schoolwerking ten goede komt.

Per vestigingsplaats is er een ouderraad. Elke ouderraad stuurt twee (wijkscholen) of vier (afdeling centrum) vertegenwoordigers naar een overkoepelende ouderraad. Hieruit worden, bij de volgende installatie, de vertegenwoordigers van de ouders in onze schoolraad aangesteld.

De besproken agendapunten worden telkens opgenomen in de eerstvolgende schoolkrant.

De leden van de overkoepelende ouderraad zijn:

Mevr. An Vernimmen (afdeling centrum – voorzitter)
Mevr. Hannelore De Decker (afdeling centrum)
M. Wim Vergauwen (afdeling centrum)
M. Marc Moerkens (afdeling centrum)
Mevr. Wendy De Bock (afdeling centrum)
Mevr. Marie-Laure De Smedt (afdeling Heide)
Mevr. Kim Felix (afdeling Ruiter)
Mevr. Julie De Schepper (afdeling Ruiter)
M. Filip Moens (afdeling Sombeke)

Comments are closed.