jaarthema – hé, vaar je mee?

We nodigen jullie uit om samen met ons op weg te gaan. We kiezen het symbool van de boot omdat we wensen dat iedereen mee aan boord gaat voor een wonderlijke ontdekkingsreis. Een reis waarop we onszelf ontdekken en bewust worden van onze talenten, waar in het ruim een schat verborgen zit, die we niet voor onszelf willen houden maar willen delen zodat we samen tot leren komen. De inspiratie halen we uit de metafoor van de boot en de verschillende onmisbare delen die ervoor zorgen dat onze boot een doel heeft en niet zomaar ronddobbert op de grote zee. Waartoe leren we? Door onszelf deze vraag te stellen en toe te passen op onze school willen we de volgende betekenis geven aan de symbolen en deze ook voor onze kleuters zichtbaar en bruikbaar maken. We versterken de kleuters op hun weg om zichzelf te worden.

Een boot: dit betekent voor ons….

  • Op weg, onderweg zijn maar niet doelloos
  • De tocht is belangrijker dan de bestemming (het eindpunt, het einddoel), hoewel we dit wel voor ogen willen houden, we varen immers niet doelloos rond
  • Samen, niet alleen
  • Genieten van het moment, het nu, wat we nu beleven zonder het verleden te ontkennen of de toekomst te vrezen.

Anker (inhibitie)
Dit is de rem van de boot. Deze gooi je uit en dan blijft de boot op z’n plek.

Kompas (plannen en organiseren)
Hiermee kan je kijken welke kant je op gaat varen.

Landkaart (werkgeheugen)
Hierop kan je zien waar je bent en je kan de vaarweg erop schrijven.

Schroef (taakinitiatie)
De schroef gaat draaien om te gaan varen (starten, in beweging komen).

Toerenteller (emotieregulatie)
De teller zorgt ervoor dat je niet te hard of te zacht gaat.

Roer (flexibiliteit)
Het roer dient om te sturen zodat je niet ergens tegen aan botst.

(Kapiteins)pet (metacognitie en zelfmonitoring)
De kapitein moet goed kijken hoe de reis gaat. Verloopt de de reis goed of verloopt de reis niet goed? (zelfreflectie)

Kijker
Deze gebruikt de leerkracht om te kijken hoe de leerlingen het doen tijdens het spelen van de spelletjes of bij het werk op school. (observeren)

Door hierop in te zetten, ontwikkelen we de executieve functies van kinderen. Deze functies helpen ons om ons bewust te zijn van ons gedrag en onze emoties.

We starten dicht bij onszelf. Heb ik al eens gevaren? Met wie? Hoe voelde dit?

Op deze manier gaan we samen een boeiende tocht tegemoet!

Vaar je mee?

Inspiratie vind je hier terug:  https://zienindeklas.nl/